Aktualności

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie przeprowadziło wśród dzieci przedszkolnych zajęcia ruchowe pod nazwą "Raz, dwa, trzy, przedszkolaczek ćwiczy". Zajęcia miały się odbywać w przedszkolach na terenie miasta Brodnica, jednak ze względu na aktualną sytuację związaną z Covid 19 i wynikającymi z tym obostrzeniami, zajęcia zostały przeprowadzone na świeżym powietrzu.

Już po raz ósmy Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie przeprowadziło wśród dzieci i młodzieży turniej unihokeja, który odbył się we wrześniu na hali widowiskowo-sportowej w Zbicznie.

Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie w miesiącu sierpniu zorganizowało pięciodniowy wyjazd do Kazimierza Dolnego, Szczebrzeszyna, Lublina, Zamościa.

Dnia 24 czerwca br. w Zbicznie wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zbicznie i Klubem Seniora w Zbicznie obchodziliśmy Noc Świętojańską. 

 

OGŁOSZENIE

 

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą" i tradycją” w Zbicznie wraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Zbicznie i Klubem Seniora w Zbicznie  zaprasza członków w/w organizacji na „Noc Świętojańską”.

 

Impreza odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 16:30 przy hali widowisko-sportowej w Zbicznie.

 

W programie:

 

1.    Wybór najpiękniejszych wianków przyniesionych przez uczestników imprezy.

 

2.    Puszczanie wianków na wodę.

 

3.    Wspólne biesiadowanie.

Śpiewanie piosenek i przyśpiewek ludowych.

 

 

Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy na które Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą" i tradycją” w Zbicznie otrzymało  dofinansowanie w ramach zadania  „IX rok z kulturą na TY”, Koło Gospodyń Wiejskich w Zbicznie i Klub Seniora w Zbicznie.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

                                                                                         Organizatorzy