Dnia 13 maja 2017 roku w Zbicznie odbył się po raz XIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej. Wystąpiło ponad 20 śpiewaczych zespołów seniorskich z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego.

 

W ramach programu "VI rok  z kulturą na TY – młodzi w piosence ludowej i o miłości" na który Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie otrzymało dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy,  zaprezentowały się również zespoły młodzieżowe i soliści z Powiatu Brodnickiego. Młodzi śpiewali piosenki romantyczne i o miłości. Występy  zostały nagrodzone gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy otrzymali  dyplomy i puchary.

 

Dla wszystkich uczestników był słodki poczęstunek i obiad.

 

Wśród zespołów, które zaprezentowały się podczas koncertu wyłoniony został laureat festiwalu do nagrody Grand-Prix „Zakochanego Wróbelka” - ufundowanego przez Wójta Gminy Zbiczno.

Trofeum wyśpiewały „Powiślanki” z Kwidzyna. Nagrodę specjalną za osobowość festiwalu otrzymały „Pokrzydowianki” z Pokrzydowa. Wszyscy uczestnicy, którzy brali udział w występach otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy.

 

Organizatorami festiwalu są: Zespół „Wesołe Kumoszki”, Wójt Gminy Zbiczno, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie. 

Festiwal współfinansowany był przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Departament Rolnictwa, Powiat Brodnicki, Gminę Zbiczno oraz Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w ramach zadania pt. „VI rok z kulturą na Ty – młodzi w piosence ludowej i o miłości”, które otrzymało dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy.