W sobotę, 23 czerwca 2018 roku w grodzie Foluszek, nad jeziorem Popek obchodziliśmy Noc Świętojańską. Wieczorem wszyscy uczestnicy tego słowiańskiego święta, nazywanego także „nocą kupały” zgromadzili się w replice średniowiecznego grodu, gdzie przybyli z uplecionymi pięknie wiankami. Podczas imprezy organizowane były konkursy dla dzieci i dorosłych związane z tradycją Nocy Świętojańskiej. W trakcie imprezy chętni mogli postrzelać do celu z łuku, puszczać bańki mydlane czy porzucać wiankiem na odległość. Nie zabrakło wspólnych zabaw, konkursów oraz słowiańskich tańców. Aby nikogo szczęście nie ominęło każdy uczestnik konkursu musiał jak najszybciej  dotknąć wianka świętojańskiego.

 

Wokół rzeźb prasłowiańskich bóstw rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej konkurs na najpiękniejszy wianek. Komisja w składzie: wójt gminy Wojciech Rakowski, dyrektor GOKSiR Maria Lubczyńska, prezes Stowarzyszenia "Zgodnie z Naturą i Tradycją" Renata Janczak oraz członek stowarzyszenia Jerzy Czapliński miała trudne zadanie, ponieważ wszystkie przygotowane przez uczestników wianki były przepiękne. Komisja postanowiła nagrodzić bez wyjątku wszystkich wykonawców wianków świętojańskich.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród z artykułami spożywczymi i gadżetami, wszyscy udali się nad jezioro, gdzie zgodnie ze starodawnym zwyczajem wianki musiały zostać puszczone na wodę. W tym celu trafiły one do łodzi strażackich obsługiwanych przez wyspecjalizowanych strażaków z Pokrzydowa i Zbiczna, a następnie zostały zabrane na środek jeziora Popek. Tam zostały puszczone na wodę przez dyrektora GOKSiR Marię Lubczyńską oraz prezes Stowarzyszenia "Zgodnie z Naturą i Tradycją" ze Zbiczna Renatę Janczak. uczestnicy w tym czasie wykonywali przyśpiewki ludowe.

Po zapadnięciu zmroku zapłonęło ognisko, przy którym wszyscy mogli uraczyć podniebienia pieczoną kiełbaską i chlebem. Wspólna, świętojańska biesiada przy muzyce i rozmowach potrwała do późnych godzin wieczornych.

Organizatorami byli: Wójt Gminy Zbiczno, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie oraz Stowarzyszenie Zgodnie z Naturą i Tradycją ze Zbiczna.
Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Powiatu Brodnickiego w ramach zadania „VII rok z kulturą na Ty – Noc Świętojańska", na które stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją pozyskało środki.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy składamy serdeczne podziękowania i serdecznie dziękujemy za współpracę.