W maju  2019 roku w Szkole Podstawowej w Płowężu, podczas  egzaminów na kartę rowerową odbyło się spotkania z przedstawicielami  Policji z Jabłonowa Pomorskiego, podczas których zostały przeprowadzone pogadanki na temat bezpiecznego zachowania na drogach.

 

 

Również nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminu na kartę rowerową, uczył jak zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się po drogach publicznych.

W Zespole Szkół w Zbicznie i Zespole Szkół w Pokrzydowie w miesiącach  czerwcu i  wrześniu br. na zajęciach z wychowawcą poruszano temat zachowania bezpieczeństwa na drogach. Policjanci z Komendy Powiatowej w Brodnicy zapoznali dzieci i młodzież z zasadami bezpiecznego poruszania się w miejscach wzmożonego ruch przez pojazdy mechaniczne.  

Dzieci i młodzież wyżej wymienionych szkół otrzymały materiały odblaskowe zakupione przez Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją „ w Zbicznie, które w ramach konkursu ofert - Ochrona zdrowia otrzymało dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy na zadanie „Bądź bezpieczny i widoczny na drodze”.

Wszystkim osobom zaangażowanym w tą akcję zarząd stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania.