Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Zgodnie z naturą i tradycją" oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020.