Dnia 20 maja 2006 roku w Cichym odbył się Piknik Majowy pod hasłem „Sport to zdrowie”. Głównym organizatorem pikniku była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie.

Współorganizatorami był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie, Rada Sołecka Ciche, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie oraz Radni Gminy Zbiczno, Pan Krzysztof Jasieniecki i Pan Waldemar Podhajski. Szczególne słowa uznania należą się Państwu Barbarze i Krzysztofowi Góralskim, którzy udostępnili i wspaniale przygotowali miejsce pikniku.

Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie.