Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowało konkurs na spektakl profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Zbiczno. Do konkursu zgłosiły się 3 grupy teatralne z Zespołu Szkół w Pokrzydowie oraz 4 grupy z Zespołu Szkół w Zbicznie.

Oceny występów dokonało jury w składzie:

  • przedstawiciel GMRPA - Pan W. Podhajski,
  • ks. Kazimierz Wierzbicki,
  • ks. Zenon Żmijewski,
  • Pani Anna Jankowska,
  • Pani Krystyna Wernitz.

Każda występująca grupa teatralna otrzymała nagrody pieniężne w postaci bonu, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali na pamiątkę kubki. Po występach zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

Impreza odbyła się w świetlicy GOKSiR w Zbicznie.