2006

W dniach 8-9 lipca 2006 roku miały miejsce uroczyste obchody XII Dni Gminy Zbiczno.

 

Dnia 20 maja 2006 roku w Cichym odbył się Piknik Majowy pod hasłem „Sport to zdrowie”. Głównym organizatorem pikniku była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie.