2008

W świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie zorganizowano po raz kolejny wigilię gminną. Zaproszono na nią emerytów i rencistów urzędu gminy i jednostek gminnych, zespoły folklorystyczne, strażaków, pracowników urzędu gminy i jednostek budżetowych, radnych, sołtysów oraz księży z parafii znajdujących się na terenie Gminy Zbiczno.

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie zorganizowało wycieczkę do Trójmiasta. Uczestniczyło w niej 37 osób.

Organizatorzy, tj. Urząd Gminy Zbiczno oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie przy współudziale stowarzyszenia "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosili do Sumowa na festyn rodzinny.

Organizatorzy, tj. Parafia w Sumowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Sumowie oraz Rady Sołeckie z Sumowa, Najmowa i Sumówka, Urząd Gminy Zbiczno oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie przy współudziale stowarzyszenia "Zgodnie z naturą i tradycją " w Zbicznie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowali obchody Święta Plonów w Gminie Zbiczno.

 

Już po raz XIV Gmina Zbiczno obchodziła swoje święto - Dni Gminy Zbiczno. Świętowanie rozpoczęto na boisku Zespołu Szkół w Pokrzydowie.