2009

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie zorganizowało w dniach od 30 kwietnia do 03 maja 2009 roku wycieczkę w Beskid Śląski oraz na Słowację.

Organizatorem konkursu była nauczycielka biologii i chemii Jolanta Wojtkiewicz. Uczestniczyła w nim młodzież gimnazjów z Bobrowa, Brzozia, Pokrzydowa i Zbiczna, która przeszła eliminacje szkolne. Komisja w składzie: Teresa Stankowska - przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu, Renata Janczak - sekretarz Gminy Zbiczno, Mirosława Lica - kierownik referatu oświaty w Zbicznie oraz Izabela Staniek - dyrektor ZS w Zbicznie nagrodziła uczestników w dwóch kategoriach.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie zaprosiło aktorów do zaprezentowania spektaklu profilaktycznego w Zespole Szkół w Pokrzydowie oraz w Zbicznie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zorganizowali wyjazd do Warszawy.

Organizatorem imprezy było stowarzyszenie "Zgodnie z natura i tradycją" w Zbicznie przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Gminy w Zbicznie. Zaproszono wszystkie mieszkanki.