Organizatorem konkursu była nauczycielka biologii i chemii Jolanta Wojtkiewicz. Uczestniczyła w nim młodzież gimnazjów z Bobrowa, Brzozia, Pokrzydowa i Zbiczna, która przeszła eliminacje szkolne. Komisja w składzie: Teresa Stankowska - przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu, Renata Janczak - sekretarz Gminy Zbiczno, Mirosława Lica - kierownik referatu oświaty w Zbicznie oraz Izabela Staniek - dyrektor ZS w Zbicznie nagrodziła uczestników w dwóch kategoriach.

W konkursie literackim na zadany temat pierwsze miejsce zajęła Monika Rumińska ze Zbiczna, a równorzędne drugie przyznano Mateuszowi Piotrowskiemu (Zbiczno), Klaudii Laskowskiej i Wiktorii Czarnowskiej (Bobrowo).

W kategorii prezentacja multimedialna pierwszy był Mateusz Wiśniewski (Zbiczno), a drugie miejsce - również równorzędne - przyznano Kindze Smoczyńskiej (Brzozie) i Patrykowi Seweryńskiemu (Zbiczno).

Fundatorami nagród były Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobrowie, Brzoziu i Zbicznie oraz Stowarzyszanie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie oraz Starostwo Powiatowe w Brodnicy.