2010

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie w dniu 10 grudnia 2010 roku było współorganizatorem wyjazdu do teatru w Płocku na sztukę "Prywatna klinika".

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie w dniu 25 listopada 2010 roku wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowało wycieczkę do Płocka dla uczniów zaangażowanych w życie szkoły oraz posiadających osiągnięcia w konkursach, turniejach, zawodach i w nauce. Młodzież obejrzała w Teatrze Dramatycznym w Płocku sztukę "Bestia i piękna". Po spektaklu wszyscy zostali zaproszeni na posiłek do Mc' Donalda.

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie w dniach 17-20 wrzesień 2010 roku zorganizowało wycieczkę na trasie Kraków - Biały Dunajec - Szczawnica - Niedzica - Zakopane - Wieliczka. Uczestnikami wycieczki byli mieszkańcy powiatu brodnickiego z: Jabłonowa Pomorskiego, Sumówka, Sumowa, Zbiczna, Żmijewka, Pokrzydowa, Nowej Wsi oraz Brodnicy.

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie w dniu 9 października 2010 roku zorganizowało wycieczkę do Poznania dofinansowaną przez Samorząd Gminy Zbiczno w ramach konkursu.

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie w dniu 19 lipca 2010 roku zorganizowało wyjazd dla emerytów i rencistów z miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie do Krynicy Morskiej.