Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie zorganizowało w dniach od 4 do 6 października 2013 roku wycieczkę na Mazury do Mikołajek. Celem wyjazdu była integracja członków stowarzyszenia i ich rodzin.

Zwiedzaliśmy Mikołajki – miasteczko, które nazywane jest "perłą Mazur" i leży w przesmyku pomiędzy dwoma wąskimi jeziorami rynnowymi: Mikołajskim i Tałty. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości dotyczą 1444 roku, kiedy była to jeszcze wieś rybacka. Prawa miejskie nadał jej król Fryderyk Wilhelm I w roku 1726. Turyści zainteresowali się nią  kilka lat po I wojnie i od tego czasu Mikołajki są jednym z najpopularniejszych mazurskich ośrodków letniskowych. Zaglądają tu również żeglarze, gdyż tędy przebiega główny szlak wodny z Rucianego-Nidy do Giżycka i Rynu. Zwiedziliśmy leśniczówkę w Praniu, w której znajduje się muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Leśniczówka przeszła do historii dzięki pobytom w niej wybitnego polskiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który po raz pierwszy przybył do Prania w lipcu 1950 roku. Przyjeżdżał z Warszawy przez kolejne trzy lata, jako gość ówczesnego leśniczego Stanisława Popowskiego. W 1980 roku w Praniu utworzono Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego jako oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Po reformie administracyjnej Polski w 2000 roku Muzeum znalazło się w województwie warmińsko-mazurskim i podlega Radzie Powiatu w Piszu. W leśniczówce powstały ważne utwory: Kronika Olsztyńska, Niobe, Wit Stwosz, Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu, Pieśni, Ezop świeżo malowany, Rozmowa liryczna, Spotkanie z matką, Księżyc, W leśniczówce, Chmiel na rogach jelenich, Ojczyzna i inne.

Wszystkim dopisywały dobre humory. Wróciliśmy z wypoczynku pełni wypoczęci i pełni nowych sił.

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie pokryło uczestnikom wycieczki koszty transportu.