Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie pragną złożyć gorące podziękowanie za ogromne zaangażowanie, pomoc oraz wsparcie udzielone Przemkowi Wernitz podczas zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie czterech parafii Gminy Zbiczno.

Dzięki hojności mieszkańców oraz gości Naszej Gminy udało się zebrać kwotę 6 062,75 zł. Kwota ta została wpłacona na dedykowane konto bankowe i zostanie spożytkowana na kosztowną rehabilitację. Wszyscy czujemy ogromną radość, że w naszej lokalnej społeczności nie brakuje ludzi otwartych na problemy bliźniego, ludzi prawych i troskliwych, którzy dają nam wiarę, że wspólnymi siłami można pokonać wiele przeszkód i uczynić świat lepszym. Każdej osobie, która swoim datkiem zasiliła prowadzoną zbiórkę, składamy najszczersze podziękowanie.          
Dziękujemy Szanownym Księżom Proboszczom naszych parafii, za  zaangażowanie  i wsparcie prowadzonej przez nas zbiórki.  
Podziękowanie kierujemy do instytucji, przedsiębiorców i osób prywatnych, dokonujących wpłat bezpośrednio na konto.    
Nie zapominamy również o naszych wspaniałych wolontariuszach kwestujących na rzecz Przemka.
Wszyscy państwo okazaliście ogromne serce, co napawa nas dumą i wielkim szacunkiem.

Szczegółowe informacje dotyczące podziękowania (pdf)