W dniach 9-11 października 2015 roku Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie zorganizowało wyjazd do Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Bursztyn” w Jantarze.

Poza spędzaniem wolnego czasu poprzez spacery na plaży w Jantarze uczestnicy udali się do Europejskiego Centrum Solidarności – instytucji z siedzibą w Gdańsku, powołaną na podstawie umowy z dnia 8 listopada 2007 w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności, zawartej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, Miastem Gdańsk, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności. Celem działalności Centrum jest upowszechnienie dziedzictwa „Solidarności” w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej.

Po wizycie w Europejskim Centrum Solidarności uczestnicy wycieczki zwiedzali Gdańsk.

Kolejnym miejscem do którego udali się wycieczkowicze był Konzentrationslager Stutthof – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny utworzony na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska, w miejscowości Sztutowo, 36 km od Gdańska. Funkcjonował od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku. Był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach wchodzących aktualnie w skład Państwa Polskiego. Działał on łącznie 1007 dni.

Na obszarze Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie obóz Stutthof stanowił jeden z głównych instrumentów, służących do masowej eksterminacji ludności. W czerwcu 1944 r. włączono go do realizacji „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, nabrał więc charakteru obozu masowej zagłady.


 

 

fot. https://www.facebook.com/Stutthof/photos/a.161701947212073.30010.145971035451831/161714177210850/?type=3&theater

fot. https://www.facebook.com/Stutthof/photos/a.161701947212073.30010.145971035451831/161702663878668/?type=3&theater

fot. https://www.facebook.com/Stutthof/photos/a.161701947212073.30010.145971035451831/161703543878580/?type=3&theater

fot. https://www.facebook.com/Stutthof/photos/a.161701947212073.30010.145971035451831/161703623878572/?type=3&theater