2015

Dnia 27 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie zorganizowało wyjazd do Teatru Komedia w Warszawie na spektakl pt. "Ostra jazda".

Rok rocznie Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i Tradycją” w Zbicznie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie organizuje na terenie Gminy Zbiczno imprezę podtrzymującą tradycję nocy świętojańskiej. W bieżącym roku już po raz VII odbyła się Noc Świętojańska. W tym roku miejscem spotkania było pole namiotowe w Cichem.

Dnia 09 kwietnia 2015 roku, w Gimnazjum w Zbicznie odbył się Powiatowy Konkurs Profilaktyczny "Alkohol i używki – wróg czy przyjaciel?"

Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert pod nazwą „WSPIERANIE DOSTĘPU DZIECI I MŁODZIEŻY DO WCZESNEJ WIELOSPECJALISTYCZNJ INTERWENCJI W NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ” w ramach zadania Wczesna interwencja i wspomaganie dzieci i młodzieży zagrożonej niepełnosprawnością lub niepełnosprawnej”, pozyskało środki na zadanie "Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Zbiczno".

W związku z powyższym, prosimy, aby rodzice/opiekunowi prawni dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy rehabilitacyjnej zgłaszali się telefonicznie do stowarzyszenia, celem zasięgnięcia szczegółowych informacji oraz możliwości pobrania wniosku o częściowe sfinansowanie rehabilitacji.

Termin zgłaszania telefonicznego upływa dnia 15 kwietnia 2015 roku.

Osoby do kontaktu:

Renata Janczak – tel. 602 638 953,

Katarzyna Dembek – tel. – 609 936 187

 

Prezes Stowarzyszenia

Renata Janczak

 

Zadanie dofinansowane przez Gminę Zbiczno.