Dnia 28 maja 2016 roku w amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie odbył się XIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Romantycznej. Festiwal organizowany jest przez Zespół "Wesołe Kumoszki" ze Zbiczna. W festiwalu uczestniczą zespoły seniorów z kilku województw. 

W bieżącym roku w ramach konkursu Upowszechnianie i Rozwój Kultury i Ochrona Dóbr Kultury i Tradycji głoszonego przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie złożyło ofertę konkursową pn. "V rok  z kulturą na TY – młodzi w piosence ludowej i o miłości", pozyskując środki na nagrody i poczęstunek dla młodzieży uczestniczącej w festiwalu. Tak więc po raz pierwszy wystąpiła młodzież z Powiatu Brodnickiego, śpiewając piosenki o miłości. Wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół w Zbicznie i Pokrzydowie. Występy młodzieży bardzo spodobały się seniorom i zaproszonym gościom. Ideą było łączenie i integracja międzypokoleniowa oraz chęć przekazania wiedzy i doświadczenia młodym ludziom, aby w przyszłości mogły kultywować to, co rozpoczęły starsze pokolenia. Celem było również poznanie przez młode pokolenia naszych rodzimych tradycji ludowych i regionalnych. Nastąpiła pełna integracja międzypokoleniowa. Uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy i słodkie upominki. Nagrody wręczył Wójt Gminy Zbiczno Pan Wojciech Rakowski oraz Prezes Stowarzyszenia "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie Pani Renata Janczak.

Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.