Dnia 02 czerwca 2007 roku wspólnie z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano jednodniową wycieczkę dla młodszych dzieci do Warszawy.

Dla młodzieży z klas II i III gimnazjum wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Zbiczna, GOPS i GOKSiR zorganizowano w dniach 07-10 czerwca 2007 wycieczkę Kraków - Zakopane - Wadowice - Częstochowa.