Dnia 27 września 2007 r. Stowarzyszenie "Zgodnie z natura i tradycją" w Zbicznie zorganizowało wyjazd dla młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Zbiczno do opery Nova w Bydgoszczy na przedstawienie pt. "Trzy kolory. Chopin w Nohant".

Impreza dofinansowana przez Samorząd Województwa ze środków Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS