Dnia 13 października 2007 roku Stowarzyszenie "Zgodnie z natura i tradycją" w Zbicznie w ramach programu "Razem łatwiej" zorganizowało wycieczko-pielgrzymkę do Częstochowy - miejsca spotkań trzeźwych alkoholików.

Uczestnikami byli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkowie stowarzyszenia, osoby współuzależnione i uzależnione z terenu Gminy Zbiczno.

Celem wyjazdu na Jasną Górę była integracja osób z różnych środowisk i poznanie duchowej stolicy Polski. W Częstochowie przy przewodnictwie Pani Mirosławy Licy zwiedzano sanktuarium Maryjne: kaplicę Matki Boskiej, salę rycerską, Golgotę Dudy Gracza, Katedrę, Wieżę, Skarbiec.

Pod przewodnictwem księdza kanonika Zenona Żmijewskiego z Pokrzydowa odprawiono Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich oraz uczestniczono we mszy świętej pod cudownym obrazem, którą koncelebrował również ks. kanonik. Msza odprawiona została w intencji przybyłych pielgrzymów z Gminy Zbiczno oraz członków stowarzyszenia.

Impreza dofinansowana przez Samorząd Województwa ze środków Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS