Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie zorganizowało w dniach 18-19 października 2007 roku w ośrodku "Eko-Gaj" w Gaju-Grzmięcy warsztaty dotyczące przyczyn i skutków uzależnień. Odbywały się one w ramach realizacji programu "Razem łatwiej".

Zajęcia prowadził pan Robert Rejniak, specjalista psychoterapii uzależnień z Bydgoszczy. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych z Bobrowa, Brzozia, Jabłonowa Pomorskiego oraz Zbiczna, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami, pracownicy społeczni, policjanci, radni i wolontariusze.

Szkolenie dofinansowane było przez Samorząd Wojeództwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzki Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS.