Ogłoszenia

Na podstawie § 20 ust 6 i 7 statutu Stowarzyszenia „ZGODNIE Z NATURĄ I TRADYCJĄ” w Zbicznie zwołuje się Walne Zebranie dnia 21 marca 2018 r. o godzinie 16.00, w Bibliotece GOKSiR w Zbicznie.

W przypadku braku quorum  wyznacza się II termin na godzinę 16.15 w Bibliotece GOKSiR w Zbicznie.