2014

Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie organizuje dnia 13 marca 2015r.  (piątek) wyjazd dla młodzieży i dorosłych do Warszawy  do Teatru Muzycznego Roma na musical Mamma Mia.

Koszt uczestnictwa w wyjeździe wynosi 150 zł.

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie organizuje w dniu 10 października 2014 roku wyjazd do Teatru w Płocku na sztukę "Pierwsza młodość".

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie zgodnie decyzją Nr 2/2013 Starosty Brodnickiego z dnia 9 września 2013 roku przeprowadziło na terenie Powiatu Brodnickiego zbiórkę publiczną na rzecz osoby niepełnosprawnej Przemka Wernitza. Środki  zostały zebrane z dobrowolnych wpłat na konto, założone dla przedmiotowej zbiórki oraz kwest przy kościołach na terenie Gminy Zbiczno. Łącznie zebrano 10.052,75 zł, z tego zbiórka do puszek kwestarskich – 6.062,75 zł, wpłaty na konto bankowe– 3.990 zł.