Uchwała Nr III/1/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Zgodnie z naturą i tradycją" z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Uchwała do pobrania (pdf)