Uchwała Nr IV/1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Zgodnie z naturą i tradycją" z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie przydzielenia funkcji członkom Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała do pobrania (pdf)