Prezes:

Renata Janczak

Członkowie Zarządu:

Ireneusz Piątek - Wiceprezes
Hanna Laskowska - Sekretarz
Katarzyna Dembek - Skarbnik
Jerzy Czapliński - Członek
Antoni Chiniewicz - Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Ludwika Januszewska
Maria Markowska
Andrzej Kurowski