Pod koniec roku szkolnego na hali widowiskowo – sportowej w Zbicznie odbył się kolejny turniej piłki nożnej halowej z cyklu „Żyj zdrowo ma sportowo - VII rok”. Do zawodów przystąpiły reprezentacje szkół z powiatu brodnickiego.

 

 

 W turnieju wzięły udział drużyny:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy

- Szkoła podstawowa nr 4 w Brodnicy

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Brodnicy

- Szkoła Podstawowa z Pokrzydowa

- Szkoła Podstawowa w Zbicznie I

- Szkoła Podstawowa w Zbicznie II

Zespoły rywalizowały systemem „każdy z każdym” grając po 12 minut.  Po bardzo wyrównanej rywalizacji wyłoniono zwycięzcę turnieju, którym okazał się zespół SP Zbiczno I. Drugie miejsce zajęła drużyna SP nr 2 w Brodnicy, a trzecie SP nr 4 w Brodnicy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, nagrody rzeczowe w postaci latarek oraz słodkie upominki. Dodatkowo, najlepszy zawodnik każdej reprezentacji otrzymał pamiątkową statuetkę. Każda ze szkół otrzymała puchar, piłkę oraz dyplom, a opiekunowie także otrzymali upominek.

            Nagrody wręczała p. Urszula Pomianowska - dyrektor Zespołu Szkół w Zbicznie.
            Halę udostępniła bezpłatnie Wójt Gminy Pani Magdalena Golubska.
            Impreza została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Środki na przeprowadzenie rozgrywek pozyskało Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie w ramach konkursu ofert  " Żyj zdrowo na sportowo VII rok".

            Dziękujemy nauczycielom wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Zbicznie za wielkie zaangażowanie w przygotowanie turnieju oraz dyrekcji szkół i opiekunom uczniów za przygotowanie uczniów do rozgrywek oraz umożliwienie młodym sportowcom wzięcia udziału w turnieju.