2007

Stowarzyszenie "Zgodnie z natura i tradycją" w Zbicznie było organizatorem zabawy sylwestrowej. Członkowie stowarzyszenia przygotowali dania na ta szczególną noc oraz obsługiwali gości.

Dnia 18 grudnia 2007 roku w świetlicy GOKSIR w Pokrzydowie odbyło się spotkanie opłatkowe, na które zostali zaproszeni m.in. emerytowani nauczyciele, pracownicy szkół, urzędu i jednostek pomocniczych.

Dnia 29 października 2007 roku w Zespole Szkół w Pokrzydowie i w Zbicznie odbyły się spotkania, których głównym tematem były narkotyki. Na początku przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy oraz MONAR-u przeprowadzili z uczniami debatę (program autorski) "Ustawa o gwarancjach wolności wyboru osób nieletnich i o liberalizacji dostępu do niektórych środków uzależniających".

Dnia 11 grudnia 2007 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie wraz ze Stowarzyszeniem "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie zorganizowało wycieczkę do Torunia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat z terenu Gminy Zbiczno.

Stowarzyszenie "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie zorganizowało w dniach 18-19 października 2007 roku w ośrodku "Eko-Gaj" w Gaju-Grzmięcy warsztaty dotyczące przyczyn i skutków uzależnień. Odbywały się one w ramach realizacji programu "Razem łatwiej".