Wycieczka do Trójmiasta odbyła się w dniu 13 lipca 2007 roku. Organizatorem było Stowarzyszenia "Zgodnie z naturą i tradycją" w Zbicznie. Udział w niej wzięły dzieci i młodzież w wieku szkolnym z miejscowości Pokrzydowo, Czystebłota, Zastawie, Gaj-Grzmięca, Lipowiec, Zbiczno, Żmijewo, Sumowo, Sumówko, Tomki i Najmowo (łącznie 37 osób).

Wycieczka ta obsługiwana była przez wolontariuszy - członków stowarzyszenia, posiadających przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia pracy socjalnej oraz uprawnienia kierowników wycieczek.

Projekt finansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jego realizacja umożliwiła aktywne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież w okresie wakacji letnich. Organizacja wycieczki pozwoliła wyrównać szanse edukacyjne poprzez zdobywanie wiedzy na temat naszego kraju, poznawanie jego historii.

Celem projektu, przygotowanego przez Stowarzyszenie "Zgodnie z natura i tradycją" było umożliwienie, jak największej liczbie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, skorzystania z zorganizowanej oferty wypoczynku.

W trakcie wycieczki dzieci poznały miejsca historyczne, zwiedzały statek muzeum "ORP Błyskawica", zwiedzały port w Gdyni, Stare Miasto w Gdańsku. Były także gośćmi w oliwskim ZOO, spacerowały również po deptaku i molo w Sopocie.