Dnia 26 sierpnia 2007 roku w Cichem odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 przemarszem barwnego korowodu dożynkowego do kościoła w Cichem. Później odbyła się część oficjalna oraz część festynowa.

Spośród wielu zaproszonych osób na uroczyste obchody dożynek gminnych przybyli m.in. Pan Jerzy Wenderlich, Poseł na Sejm RP, Pan Waldemar Gęsicki, Starosta Brodnicki, Pani Anna Małkiewicz, Wójt Gminy Bobrowo, Proboszczowie parafii z terenu Gminy Zbiczno, Radni Gminy oraz wielu innych zacnych gości.

Starostami tegorocznych dożynek byli Pani Wioletta Ciechacka oraz Pan Roman Waruszewski. Wicestarostami byli Pani Anna Dzieżyk oraz Pan Jacek Kozikowski.

W trakcie imprezy władze Gminy Zbiczno uhonorowały pamiątkowym medalem "Zasłużeni dla Gminy Zbiczno" czołowych rolników z terenu Gminy. Wyróźńiono również sołtysów, druhów z jednostek OSP, przedsiębiorców oraz inne sosoby, które wykazały się działalnością na rzecz lokalnej społeczności. Przeprowadzono również loterię fantową z licznymi, atrakcyjnymi nagrodami. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni oraz występ zespołu Brewis. Serdeczne podziękowania za organizację dożynek kierujemy dla Państwa Barbary i Krzysztofa Góralskich, którzy bezinteresownie udostępnili plac, na którym odbyły się uroczystości.